Wednesday, September 12, 2012

Paypal $$$ රුපියල් කිරීම සම්බන්දවයි....,ඊයේ සහ පෙරේදා දින දෙකේම මේසම්බන්ද වැඩවලට හිරවුන නිසා විස්තරේ දෙන්න බැරි උනා.,  
CBSL හි මීට අදාල පුද්ගලයන් හමුවෙලා කතාකරපු දේවල සමරියක් තමා පහලින් තියෙන්නෙ.,

ප්‍රධානම දේ තමයි පිටරටින් මෙරටට මුදල් ලැබීම සම්බන්දව CBSL වලින් කිසිම සීමාවක් පනවල නෑ කියන එක, ඒක Paypal වලටත් අදාලයි.

Paypal වලින් කෙලින්ම මෙරට බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැරකිරීම වලාකාමින් CBSL  විසින් කිසිම තහනමක් පනවල නෑ,
නමුත් 
"This service limitation is because of the laws and financial regulations of each country." කියන්නෙ PP වල බොරුවක්...

එහෙම කියන්නෙ ප්‍රධානම කරුණ හංගල,හේතුව ලංකාවෙ emoney market එක සමස්තයක් ගත්තම බොහොම සුලු වටිනාකම වීම....,[PP පහසුකම ඉන්දියාවට ලබාගන්නත් පහසු වෙලා නෑ, නමුත් e market වටිනාකම සලකල ඉන්දියාවට PP පහසුකම ලබාදීල තියනව හැබැයි register වෙනකොට Tax cord එක දෙන්න ඕන.]

1. PP money withdraw පහසුකම ලංකාවට ලබාගන්න නම් අපි කතාකරන්න ඕන Export Development Board එකට, EDB එකෙන් මේ සම්බන්ධව PP සමග එකතුවෙලා PP $$ to Rs. කිරීමට රාජත්‍රාන්තිකව යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නවනම් PP වලින් සමහරවිට PP $$ to Rs. පහසුකම දෙන්න ඉඩතියනව...

2. තව කරුණක් තමයි PP $$ to Rs. පහසුකම ලබාගන්න පුලුවන් අපේ local bank එකක් PP වලින් ඉල්ලීමක් කලොත්.

ඉහත අවස්ථා දෙකටම අදාලව PP $$ to Rs. කිරීමට වෙනයම් ගැටළුවක් තියනවනම් විතරක් CBSL වලින් සේවය ඕන ඕනම වෙලාවක ලබාදෙනබවත් දැනගන්න ලැබුන...

අපේ emoney market එකේ වැඩකරන අය සෑහෙන පිරිසක් මේසම්බඳව CBSL ඉල්ලීම් කරල විමසල තියනව, නමුත් CBSL වලින් ඒ සම්බන්දව ගැටළුවක් නෑ...

EDB වලින් හෝ Local Bank request එකකින් තමා වැඩේ කෙරෙන්න ඕන,...[බලමු ලබන සතියෙ EDB එකට යන්න...]

*කවුරුත් දන්න Forex Trading 100%  ILLEGAL activity එකක් කියලත් දැනගන්න ලැබුන.[SL Rs. වලින් අන්තර්ජාල මිලදීගැනීම් කරන්න පුළුවන් නමුත් Forex වගේ දේවලට Money Deposit කිරීම නීතියෙන් තහනම්.]

විශේෂ ස්තුතිය මට සහයදුන් CBSL හි සියලූදෙනාට...

මේ සම්බන්දව ප්‍රශ්ණ තියනම් comment කරන්න... ඔබට ජය....!!!


Sunday, September 2, 2012

How to French Kiss... ප්‍රංශ ක්‍රමයට කිස් කරන්න..... 18+

මගේ බ්ලොග් එකට එන කාටත් කිසිම බේදයක් නැතුව වැදගත්වෙන දෙයක් ගැන කියන්න ඕන කියල හිතුන,  :P

ඒත් මුලුන්ම කියන්න ඕන Title එකේ 18+ දැමුවට මේක බලන .:P under 18 ලමා ලපටි තමුන්ට සුදුසු වයස එනකන් මේක කරනව එහෙම නෙවෙයි හරී....!!!

ප්‍රංශ යාලුවෙකුගෙන් කඩ්ඩෙන් ලැබුන මේ විස්තරේ ඒ විදියටම මම post කරනව translate කලොත් ඒකෙ වචනවල තියන අර මෙව්ව එක නැතිවෙයි කියල හිතුන ... :) ඒ නිසයි මෙහෙම .....

***** වැදගත්ම දේ මේක බාගෙට කියවන්න නම් එපා මොකද අවසානෙට තියන Tips & Warnings ටිකත් බොහෙම වැදගත්... මේට වැඩිය දන්න අය ඉන්නවනම් ඒවත් comment එකකින් දාල යන්න කියල ආරධණා කරනව....


How to French Kiss
French Kiss

You have seen it done often in the movies and probably on the street in darkened corners. The French kiss is a timeless and passionate gesture of romantic affection. Whether you live in Paris, France, or Paris, Texas, India, or any part of the world you can learn how to kiss like the French do without an embarrassing faux pas!

Steps

Moisten your lipsDry lips do not move well together. Just a light brush of your tongue over your lips right before you kiss will be sufficient to moisten them. Don't lick your lips all the time, though, as this can dry them out further. Instead, use lip balm regularly. You never know when someone will go in for the smooch.
Moisten your lips.

Slowly brush your lips. Slightly open your lips a little way and in between your lips, keep your partner's lower or upper lip, and brush it slowly. This will produce a pleasant sensation.
Slowly brush your lips.

Angle your face. If your mouths meet dead-on, your noses will get in the way, and you will not be able to kiss deeply or smoothly. To avoid this, tilt your head slightly to one side. Make sure you do not both tilt your heads to the same side.
Angle your face.

Close your eyes. As you approach for the kiss, look into your partner's eyes, but, once you are close to theirs, close your eyes. It can be a bit of a turnoff to be kissing and going cross-eyed or seeing triplicate. However, you don't need to always close your eyes; some people enjoy keeping their eyes open and seeing their partner when kissing.
Close your eyes.

Start with a gentle and soft closed-mouth kiss. The French kiss is an open-mouth kiss, but do not lunge in with your lips agape like you're going to eat your partner; instead, open your lips very slowly. If you were learning to speak French, you would probably start with the basics, vocabulary and grammar, before trying to write poetry. Well, the French kiss is like the poetry of kissing, and before you can be good at it, you have to master the closed-mouth kiss. Even after you have added French kissing to your romantic repertoire, it is usually better to start a kiss with closed lips.
Start with a gentle and soft closed-mouth kiss.

Go Dutch on the decision to French. Kissing should be a shared decision. You need to have permission to French kiss someone, but when your lips are locked with theirs you may not want to stop and ask, "Hey, this is great, but can I put my tongue in your mouth?" Open your lips slowly and just a little during the kiss so that one of your lips is sandwiched between theirs and one of theirs is between yours. As you are locking and re-locking lips, brush your tongue against your partner's lips ever so slightly. This should make it clear that you want to French kiss. If your partner's tongue does not respond in like fashion or if they pull away, you will have to save the French kiss for another time when you are both ready.
Go Dutch on the decision to French.

Explore with your tongue. If you and your partner seem to be enjoying the open-mouth kiss, slowly try to open your mouth a little bit more and gently push your tongue a little farther into their mouth. The tongue is very sensitive, and the mere act of touching your partner's tongue with your own will be very pleasant. Do not stick your tongue too far into the mouth, as this can be a big turn-off. Instead, just gently and playfully touch tongues. Start lightly. Usually, if the other person wants more, they will come and get it.
Explore with your tongue.

Go slow. Passionate kisses are good sometimes, but to really enjoy a French kiss, you must take it slowly. Do not hurry and instead, take time to explore each other's mouths.
Go slow.

Breathe. If you’re kissing for an extended period, it’s easy to forget to breathe. Believe it or not, gasping and turning blue is not romantic. Take small breaths through your nose as you kiss. As you and your partner grow comfortable with the kiss, you can try breathing through your mouth a little: sharing breaths as well can be romantic (but not everybody likes it).

Mix it up. Kisses are like snowflakes: no two are exactly the same. Once you feel comfortable French kissing someone, it is tempting to try to do the same thing every time. Add variety. Sometimes kiss deeper, for example, and other times pay more attention to the lips than the tongue. Hold the kiss longer or shorter and explore the art of kissing.
Mix it up.

Use your hands. While you should keep your hands polite, especially on a first kiss, you don’t necessarily want them just dangling at your sides. As a general rule, start with your hands on your partner's hips and then slowly move them around their back or up to the face and hair. Another turn on for the first kiss is to gently caress their shoulder while you kiss. It shows you are comfortable with him or her. Gently hold your partner's face with your hands on their cheeks and their neck, or wrap your arms around your partner in an embrace.
Use your hands.

Read your partner's body language. Everybody kisses a little differently, and each person enjoys different things in a kiss - there is no "right" way to kiss. What separates good kissers from bad is an ability to read a partner's body language and to be responsive to their partner. Of course, if your partner pulls away or seems uncomfortable at any time, understand that you have to slow it down. Good kissing requires give-and-take, so read your partner’s body language and pay attention to clues (sighs or moans) that tell you you’re doing something he or she likes. Let your partner kiss you back, and move with him or her as long as you’re comfortable with what he or she is doing. Listen for clues that tell how much your partner is enjoying a particular kissing maneuver. If you hear a sigh or moan, or they begin kissing you back with increased intensity, realize that they are responding with fervor.
Read your partner's body language.

Develop your style. Good French kissing, like good kissing of any kind, requires practice. You will get better as you do it more. In addition, the more practice you have with one person, the more comfortable you will feel kissing them and developing a style that suits both of you.
Develop your style.

Talk about it. A lot of people have difficulty talking about intimacy, but open communication is important to all parts of a relationship. If you really like the way your partner kisses you, let them know. If you don't like something, also let your partner know that, but approach it delicately and compliment them at the same time on something they did that you liked. Even if the kiss goes all wrong, it can still be an intimate affair if you can both laugh about it together! Make sure when you kiss you are having fun doing what you are doing. And don't kiss just anyone; make sure it is with someone that you really like and care about.
Talk about it.


Tips:

 • Freshen your breath. You never want to have bad breath when you are about to kiss someone, whether the kiss is a French kiss or not. Because your mouth will be open in a French kiss, fresh breath is especially important. Practice good dental hygiene. Always have breath mints or mint-flavored gum if you think there is even so much as a hint of a chance you might kiss. Avoid foods that leave an unpleasant aftertaste or residue, particularly garlic, coffee, onions, milk, and corn.
 • Teeth are a sensitive subject. You definitely do not want to bump teeth with each other. It is not only awkward, but can hurt. It might inevitably happen at times, so do not worry when it does. You may want to try rubbing the backs or fronts of the teeth of the other person with your tongue. This can create a ticklish feeling that might enhance your kiss. Not everyone enjoys having someone's tongue rubbing on their teeth, and many do not like to touch teeth with their tongue.
 • Not everybody likes to be kissed the same way, so while your former partner might have enjoyed one method of kissing, your new love might not. You need to learn to read signals and adapt to a style that's comfortable for each of you. This works in reverse, too. Just because someone doesn't kiss you like you are used to does not mean they are a bad kisser. As long as you are comfortable with the kiss, try to be open-minded, as you just might like the new style.
 • Be an active partner. If someone is French kissing you and you want them to do so, do not just sit there but get into the kiss. Reciprocate their actions, and alternate taking the lead on the movements of your tongues and lips. If you are uncomfortable with any part of the kiss, do not be afraid to pull away or gently close your lips. This will give your partner the hint.
 • There are no rules for how long you should hold a kiss. If you feel uncomfortable at any time, break the kiss; otherwise, just enjoy it until one or both of you slowly pull apart, usually together. It is extremely romantic to lightly suck your partner's upper or bottom lip as you part. You might find yourselves returning to kissing, after each of you takes a breath.

Warnings:

 • Keep tongue and lips soft and supple. Think of the pressure used to lick a soft service ice cream cone, no probing with a stiff tongue unless the other enjoys it.
 • You can still French kiss if one or both of you has braces, but you should be careful to prevent the braces from touching each other. Also avoid touching the braces with your tongue (you might accidentally cut it). Check out How to Kiss with Braces.
 • Excessive saliva can build up during a French kiss, and that can interfere with the romantic moment. Swallow periodically without breaking the kiss. If you have trouble doing that, do not be afraid to pull away for a moment. Smiling when you pull away can reassure your partner that you're just taking a small break, not rejecting their affection.
 • Be aware that French kissing may transmit infectious diseases such as herpes and infectious mononucleosis (also known as mono).
 • If you ever feel uncomfortable or do not want to move forward with any move your partner is attempting, pull away and let your partner know that you want to stop. Be firm. It's okay to say no.

අද පාඩම ඉවරායි.... දැන් ප්‍රැක්ටිකල්.....

Monday, August 27, 2012

ඔබ දන්නවාද චුයිංගම්/බබල් ගම් හදන්නනෙ මොනවගෙන්ද කියල...?


කාටත් ඉ තාවැදගත්වෙයි කියල හිතලයි මේ පෝස්ට් එක ගොඩකාලකට පස්සෙ බ්ලොග් එකට දාන්නෙ...,අපි කවුරුත් හපල තියන, තව යාර ගනන් ඇදලතියන, මූනසේරගෙම ගාගෙන ගලවන්න කට්ටක්කපු, යාලුවො බයිට් කරන්න පුටුවල අලවපු චුයිංගම් ගැනයි මේ පොඩි විස්තරේ,....ලැබුනනෙ අ.ජාලෙන්....

මුලින්ම කියන්න ඕන මේ කියන කෑම වර්ගය මීට පෙර මුල් යුගයෙ හදන්න ගතපුව මෙවට වඩා ගොදක් වෙනස්...ඒක වෙන කතාවක්...
දැන් තත්වය තමයි මේ කියන්නෙ....


මූලිකවම මේ පැනිරස ගම් එක හදන්න ගන්නෙ කවුරුත් දන්න ජෙලටින් ඒකට හේතු කීපයක් තියනව,

 1. පාරභාසහ හෙවත් ආලෝකය විනිවිද යාම.
 2. අවර්ණ.
 3. ගඳක් සුවඳක් නැති වීම.
 4. සහ රසක් නැතිවීම.
ඔය කියපු හේතු නිසා තමයි චුයිංගම් හදන්න ජෙලටින් පාවිච්චි කරන්නෙ..අනෙක තමයි ලාභදායකම මාධ්‍ය වීම....

නමුත් ඔබ දන්නවද  චුයිංගම් හදන්න පාවිච්චි  ජෙලටින් හදන්න ගන්නෙ මෙනවද කියල....?

බොයිල් කරපු සත්ව සම්, කාටිලේජ, සහ ඇට වලින්...මූලිකවම Meat Industry එහෙමත් නැතිනම් සත්ව ආහාර නිපදවන ආයතනවල ඉතිරිවන අපද්‍රව්‍ය වලින් තමයි....ඒකෙනුත් වැඩිපුරම ගන්නෙ ඌරු සම් සහ මස්කරන හරක් ගෙ ඇට...


පින්තූරෙ දැම්මෙ හොඳ Idea එකක් ගන්න පුලුවන් වෙන්න....

දැනටත් හපන සහ හපන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කස්ටිය දැනුවත් උනා නම් එච්චරයි මට ඕන....

තව විස්තර කැමති නම් පහල ටිකත් කියවන්න (මම පෝස්ට් එක දැම්මෙ ඕක්කොම කෙටි කරල)....
*******

 Gelatin is a mixture of peptides and proteins produced by partial hydrolysis of collagen extracted from the skin, boiled crushed horn, hoof and bones, connective tissues, organs and some intestines of animals such as domesticated cattle, chicken, horses' hooves, and pigs. The natural molecular bonds between individual collagen strands are broken down into a form that rearranges more easily. Gelatin melts to a liquid when heated and solidifies when cooled again. Together with water, it forms a semi-solid colloid gel. Gelatin forms a solution of high viscosity in water, which sets to a gel on cooling, and its chemical composition is, in many respects, closely similar to that of its parent collagen.[2] Gelatin is also soluble in most polar solvents.

Gelatin solutions show viscoelastic flow and streaming birefringence. If gelatin is put into contact with cold water, some of the material dissolves, but not all. The solubility of the gelatin is determined by the method of manufacture. Typically, gelatin can be dispersed in a relatively concentrated acid. Such dispersions are stable for 10–15 days with little or no chemical changes and are suitable for coating purposes or for extrusion into a precipitating bath.

Gelatin gels exist over only a small temperature range, the upper limit being the melting point of the gel, which depends on gelatin grade and concentration (but is typically less than 35°C) and the lower limit the freezing point at which ice crystallizes. The upper melting point is below body temperature, a factor which is important for mouthfeel of foods produced with gelatin.[3]

Mechanical properties of gelatin gels (for example the gel strength, which is quantified using the Bloom test) are very sensitive to temperature variations, previous thermal history of the gel, and time. The viscosity of the gelatin/water mixture increases with concentration and when kept cool (≈ 4 °C).

-wiki


***********